Chọn ngôn ngữ
Việt Nam
Chọn trang web khác
Trang web hiện tại:
Việt Nam
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội

Đảm bảo thành công và hiệu quả tối ưu với BayWa r.e.

Bạn có thể đặt niềm tin nơi chúng tôi để có được sản phẩm chính xác tại địa điểm bạn muốn và ngay khi bạn cần.

Bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy để quản lý trang trại điện năng lượng mặt trời hoặc điện gió của mình? Với chuyên môn toàn cầu trong lĩnh vực này, chúng tôi có thể đảm bảo dự án của bạn tại Việt Nam hoạt động với hiệu quả tối ưu.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi chính là sự an toàn và lợi nhuận từ địa điểm của bạn. Đó là lý do tại sao BayWa r.e. sẽ chỉ định một người quản lý dự án chuyên trách để giám sát trang trại điện năng lượng mặt trời hoặc điện gió của bạn, đồng thời cũng tiến hành giám sát 24/7 từ phòng điều khiển của chúng tôi. Mọi thứ đều được kết nối để đảm bảo hệ thống sẽ vận hành theo đúng mong đợi của bạn.

Các dịch vụ về năng lượng tái tạo của chúng tôi:

  • Vận hành tại chỗ toàn bộ các trang trại điện năng lượng mặt trời và điện gió
  • Phân tích và báo cáo liên tục với sự giám sát toàn diện
  • Xử lý các yêu cầu bảo hành, bảo hiểm và bồi thường thiệt hại
  • Tối ưu hóa công suất
  • Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE)
  • Bảo mật dữ liệu và Công nghệ thông tin tiên tiến nhất
  • Quản lý thương mại, nhà cung cấp năng lượng và giao diện nhà điều hành mạng
Người liên hệ
DERE-Tobias_Bittkau-437x437.jpg
Tobias Bittkau
Các dịch vụ khác
BayWa r.e. AG
Trở lại đầu trang