Chọn ngôn ngữ
Việt Nam
Chọn trang web khác
Trang web hiện tại:
Việt Nam
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web của Các nước Baltic

Tư vấn và hỗ trợ đẳng cấp toàn cầu cho dự án điện mặt trời ở mọi quy mô

Dự án điện mặt trời nổi & gắn trên mặt đất; giúp biến dự án điện mặt trời của bạn thành hiện thực

Bạn có thể đặt niềm tin vào chúng tôi để thực hiện thành công dự án điện năng lượng mặt trời của bạn từ quy hoạch và tài chính đến phát triển. Chuyên môn của chúng tôi bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị. Chúng tôi là nhà phát triển điện năng lượng mặt trời hàng đầu toàn cầu với hơn 10 năm kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về thị trường tại Việt Nam.

Phát triển điện năng lượng mặt trời phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp của bạn

Nhiều yếu tố khác nhau đang thúc đẩy các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững, từ nhu cầu của người tiêu dùng đến chi phí năng lượng gia tăng và luật pháp mới. BayWa r.e. hỗ trợ các công ty ở Việt Nam và trên toàn thế giới trong việc xây dựng kế hoạch phát triển điện năng lượng mặt trời từ khâu ý tưởng đến khâu vận hành.

Từ việc tài trợ cho các dự án điện năng lượng mặt trời đến phát triển các dự án ở quy mô lớn, chúng tôi có thể phát triển các nhà máy sản xuất năng lượng tái tạo và bao gồm việc lưu trữ năng lượng tương thích. Mạng lưới kiến thức chuyên môn phong phú của chúng tôi có thể giải quyết tất cả các thách thức về kỹ thuật, thương mại và pháp lý đi kèm với các dự án có giá trị cao này.

Phát triển dự án điện năng lượng mặt trời quy mô lớn

Với kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu thế giới của chúng tôi cho việc thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời. Với sự hỗ trợ từ công ty mẹ, BayWa AG và đối tác đầu tư, Energy Infrastructure Partners AG, chúng tôi có một vị thế tài chính mạnh mẽ để có thể thay mặt bạn có gây ảnh hưởngtrong mạng lưới rộng lớn của chúng tôi.

Dịch vụ phát triển điện năng lượng mặt trời của chúng tôi:

  • Phân tích và đánh giá địa điểm
  • Bảo mật và quản lý các quy trình phê duyệt
  • Tối ưu hóa bố trí nhà máy 
  • Quy hoạch và xin giấy phép
  • Giám sát các cuộc đấu giá
  • Cấu trúc và triển khai các mô hình tham gia theo nhu cầu khách hàng
  • Tài trợ trước và tài trợ tạm thời
  • Tiếp thị truyền thông điện năng

Khai phá tiềm năng tại địa điểm bạn mong muốn

Thực hiện tăng tỉ suất lợi nhuận của bạn bằng cách bán hoặc cho BayWa r.e. thuê đất để phát triển dự án điện năng lượng mặt trời. Nếu bạn sở hữu đất chưa sử dụng, chúng tôi có thể đưa chúng vào khai thác để tạo ra thu nhập ổn định cho bạn. Thậm chí, chúng ta có thể biến những mặt nước nhân tạo như những mỏ cát hay mỏ cuội cũ thành những công viên điện năng lượng mặt trời nổi.  

Khi làm việc với chúng tôi, bạn có quyền tiếp cận với những cách sáng tạo để sử dụng địa điểm của mình và đóng vai trò chủ động trong việc đáp ứng các mục tiêu về năng lượng tái tạo của Việt Nam. Bạn có thể đảm bảo thu nhập bổ sung trong suốt thời gian thuê 20 năm điển hình mà không phải tự đầu tư thêm. Chúng tôi chịu mọi rủi ro trong quá trình xử lý tất cả các công việc liên quan đến phát triển và quản lý dự án.

Liên hệ để biết thêm chi tiết về các dịch vụ phát triển điện năng lượng mặt trời của chúng tôi tại Việt Nam.

Trở lại đầu trang
Liên hệ