Chọn ngôn ngữ
Việt Nam
Chọn trang web khác
Trang web hiện tại:
Việt Nam
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web của Các nước Baltic
Contents

  Hợp đồng mua bán điện không vốn đầu tư ban đầu

  Hợp đồng mua bán điện (PPA) năng lượng mặt trời áp mái cho thương mại và công nghiệp

  Cải tạo mái nhà, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp


  Tối đa hóa tiềm năng kinh doanh và mở khóa khả năng sinh lời cao hơn cùng BayWa r.e.! Chúng tôi đơn giản hóa các giải pháp năng lượng mặt trời đến với khách hàng. Hợp tác với chúng tôi, khách hàng có thể tiết kiệm đáng kể chi phí đồng thời tạo ra tác động tích cực đến môi trường.

  Hãy nghĩ đến các khả năng khi doanh nghiệp của bạn khai thác sức mạnh của năng lượng mặt trời. Chúng tôi sử dụng kiến thức chuyên môn và các giải pháp sáng tạo, giúp tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống cho khách hàng. Do đó, khách hàng có thể tiết kiệm chi phí đáng kể, đây chính là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

  Lợi ích của hợp đồng mua bán điện

  • Không vốn đầu tư ban đầu
  • Giảm chi phí và ổn định giá điện dài hạn (20 năm)
  • Tối đa hóa giá trị của mảnh đất/mái nhà thuộc sở hữu của khách hàng
  • Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo

  Mô hình thỏa thuận – Hợp đồng mua bán điện tại chỗ


  Hợp đồng mua bán điện (PPA) tại chỗ là hợp đồng giữa bên sản xuất điện (Bên đầu tư điện mặt trời đã đăng ký) và khách hàng doanh nghiệp (Bên mua) để mua và bán điện tại nơi nhà máy được lắp đặt và vận hành trong cơ sở của bên mua. Thỏa thuận này còn được gọi là hợp đồng mua bán điện sau công tơ. Hợp đồng mua bán điện xác định các điều khoản và điều kiện của giao dịch, bao gồm cấu trúc giá cả, thời hạn của thỏa thuận cũng như các điều khoản khác.

  Với hợp đồng mua bán điện tại chỗ, người mua nhận được khoản tiết kiệm và hưởng lợi trực tiếp từ điện mặt trời do chính họ tạo ra, cho phép họ bù đắp một phần lượng điện tiêu thụ bằng năng lượng sạch, tiềm năng giảm sự phụ thuộc vào lưới điện và giảm lượng khí thải carbon.

  Thông tin chuyên sâu & Khuyến nghị

  • Sản xuất điện giới hạn trong không gian có sẵn tại cơ sở. Lượng điện được tạo ra phụ thuộc vào không gian có sẵn tại cơ sở của khách hàng.
  • Giá điện có thể được cấu trúc để phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Hợp đồng mua bán điện cho phép linh hoạt trong việc cấu trúc biểu giá điện dựa trên nhu cầu cụ thể của khách hàng.
  • Cam kết mức tiêu thụ tối thiểu. Thông thường, khách hàng đồng ý với mức tiêu thụ điện tối thiểu để đảm bảo sự ổn định và cam kết bằng hợp đồng mua bán điện.

  Lợi ích

  • Không vốn đầu tư ban đầu. Khách hàng có thể tiếp cận năng lượng tái tạo mà không cần khoảng chi phí đầu tư trước.
  • Ổn định giá điện trong dài hạn (15-20 năm). Hợp đồng mua bán điện đảm bảo chi phí năng lượng có thể dự đoán được trong khoảng thời gian 15-20 năm.
  • Tối đa hóa giá trị của mảnh đất/mái nhà thuộc sở hữu của khách hàng. Sử dụng không gian có sẵn để tạo ra năng lượng tái tạo, tối ưu hóa tài sản đất đai hoặc mái nhà.
  • Tầm nhìn về phát triển bền vững. Thực hiện cam kết về phát triển bền vững và trách nhiệm với môi trường khi sử dụng năng lượng tái tạo.
  • Chỉ cần an tâm - chỉ cần tiêu thụ điện. Hợp đồng mua bán điện cho phép khách hàng tận hưởng những lợi ích của năng lượng xanh mà không cần lo lắng về quản lý hệ thống.