Chọn ngôn ngữ
Việt Nam
Chọn trang web khác
Trang web hiện tại:
Việt Nam
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web của Các nước Baltic

Hợp đồng mua bán điện không vốn đầu tư ban đầu

Đối tác với chúng tôi

Lý do nên hợp tác với BayWa r.e.?


Lựa chọn hợp tác với chúng tôi để đáp ứng nhu cầu năng lượng tái tạo, khách hàng sẽ có quyền truy cập vào mạng lưới kiến thức và kinh nghiệm toàn cầu. Mạng lưới này được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia rất quen thuộc với các thị trường riêng lẻ trên khắp châu Á của chúng tôi.

Chúng tôi nhận được hỗ trợ bởi công ty mẹ, BayWa AG và đối tác đầu tư, Energy Infrastructure Partners AG. Điều này mang đến vị thế tài chính an toàn, giúp chúng tôi trở thành đối tác đáng tin cậy nhất giúp thực hiện tham vọng về môi trường của khách hàng.

Bằng chứng về các thành công của chúng tôi