Chọn ngôn ngữ
Việt Nam
Chọn trang web khác
Trang web hiện tại:
Việt Nam
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web của Các nước Baltic

Từ chối nhận email & theo dõi thông tin dữ liệu trang web

Thông tin nào được thu thập khi bạn truy cập trang web này?

10.1. Thông tin chung về việc sử dụng cookie 

BayWa r.e. sử dụng cookie và pixel trên trang web của công ty (sau đây được gọi là “cookie”). Cookie là các tệp văn bản hoặc hình ảnh nhỏ mà trình duyệt lưu trữ trên thiết bị cuối của bạn (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc thiết bị tương tự) để lưu thông tin nhất định nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi bằng thiết bị này. Cookie được trình duyệt chấp nhận và được sử dụng để nhận dạng thiết bị của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để làm cho trang web của công ty trở nên thân thiện với người dùng. Để thực hiện điều này, cookie chỉ được nhận dạng trên thiết bị cuối của bạn. Dữ liệu cá nhân chỉ được lưu sau khi có sự chấp thuận rõ ràng hoặc nếu điều đó thực sự cần thiết cho việc sử dụng các dịch vụ bạn yêu cầu. 

Một số cookie vẫn được lưu trên thiết bị cuối cho đến khi bạn xóa chúng. Chúng cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn một lần nữa vào lần tiếp theo bạn truy cập.

Nếu điều này trái với mong muốn của bạn, bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để nhận thông báo khi cookie được thiết lập và chỉ cho phép điều này trong những trường hợp riêng lẻ. Tuy nhiên, việc hủy kích hoạt cookie có thể hạn chế chức năng của trang web của chúng tôi.

Bạn có thể tìm thấy giải thích về phạm vi và chức năng của cookie mà BayWa r.e. sử dụng trên trang web của công ty ở phần dưới đây:

a. Cookie chức năng
Cookie chức năng lưu thông tin đã được nhập (ví dụ: tên người dùng, ngôn ngữ hoặc vị trí của bạn) và người dùng được cung cấp các chức năng được cá nhân hóa, cải tiến. Loại cookie này cũng cho phép các chức năng được yêu cầu, chẳng hạn như phát video. Dữ liệu ẩn danh được thu thập và các trang web khác mà bạn truy cập không được theo dõi. 

b. Cookie ưu tiên
Cookie ưu tiên cho phép một trang web ghi nhớ thông tin thay đổi cách trang web hoạt động hoặc giao diện, chẳng hạn như ngôn ngữ ưu tiên của bạn hoặc khu vực bạn đang ở.

c. Cookie phân tích
Những cookie này giúp chúng tôi thu thập thông tin về cách trang web của chúng tôi được sử dụng. Ví dụ: chúng ghi lại số lượng khách truy cập và lưu lượng truy cập đến từ đâu. Chúng tôi có thể đánh giá cách trang web đang hoạt động với thông tin này và bắt đầu thực hiện các cải tiến. Cookie phân tích cho phép chúng tôi tìm ra nội dung được truy cập nhiều nhất cũng như ít thường xuyên nhất, thông báo lỗi có xuất hiện hay không và cách người dùng điều hướng trang web của chúng tôi. Do đó, dữ liệu thu thập được tổng hợp là ẩn danh. Vì vậy, mọi người dùng đều không thể đượcđịnh danh. BayWa r.e. chỉ sử dụng những cookie này để cải thiện hiệu suất của trang web của chúng tôi và trải nghiệm người dùng liên quan một cách nhất quán. Nếu bạn không đồng ý để hành vi người dùng của mình được ghi lại một cách ẩn danh, bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách tắt cookie trên trình duyệt.

Cookie phân tích bao gồm các ví dụ cụ thể sau được mô tả bên dưới:

  • Google Analytics
  • Google AdWords Conversion Tracking (chỉ sau khi được phê duyệt trước)

d. Cookie tiếp thị
Cookie tiếp thị được sử dụng để hiển thị cho người dùng được nhắm mục tiêu, các quảng cáo có liên quan, phù hợp với sở thích của họ. Chúng cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch nhất định. Những loại cookie này giúp phát hiện xem một trang web đã được truy cập hay chưa. Chúng có thể được chuyển tiếp cho các bên thứ ba. Cookie giúp cải thiện cách nhóm mục tiêu và quảng cáo được giải quyết thường được liên kết với các chức năng trang của các bên thứ ba.

10.2. Cookie cụ thể được sử dụng

a. Sử dụng Google Analytics
Trang web này cũng sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích internet của Google. Google Analytics sử dụng cookie (các tệp văn bản nhỏ) được lưu trữ trên máy tính và cho phép phân tích cách bạn sử dụng trang web.

Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web này (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được truyền đến máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ tại đó. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, biên soạn báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu các bên thứ ba xử lý dữ liệu này thay mặt cho Google. Trong mọi trường hợp, Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Bạn có thể ngăn chặn việc cài đặt các cookie này bằng cách đặt cấu hình cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, nhưng xin lưu ý rằng điều đó có thể ngăn cản bạn truy cập vào toàn bộ chức năng của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép Google xử lý dữ liệu liên quan đến bạn theo cách thức và mục đích nêu trên. 

Chúng tôi thông báo cho bạn rằng trang web này chỉ sử dụng Google Analytics bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung hủy kích hoạt "_anonymizeIp()". Địa chỉ IP của bạn không được lưu trữ toàn bộ. Mọi khách truy cập vào trang web đều không thể được định danh.

Cơ sở pháp lý cho hoạt động xử lý này là sự cân bằng lợi ích theo điều 6(1)(f) của Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR), trong đó lợi ích hợp pháp của chúng tôi nằm trong việc tối ưu hóa trang web của chúng tôi. 

Bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung sau cho trình duyệt để tắt Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) bạn có thể chọn không sử dụng như vậy. Bằng cách đó, bạn thông báo cho Google Analytics rằng không có thông tin nào về lượt truy cập trang web sẽ được truyền đến Google Analytics. Nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của bạn, chúng tôi sẽ không lén lút sử dụng các công cụ theo dõi cho bất kỳ việc nào sau đây:

  • để thu thập dữ liệu cá nhân về bạn,
  • chuyển dữ liệu đó cho các bên thứ ba và các nền tảng tiếp thị, hoặc
  • liên kết dữ liệu đó với dữ liệu cá nhân của bạn (tên, địa chỉ, v.v.).

Để thay thế cho tiện ích bổ sung của trình duyệt hoặc trong các trình duyệt trên thiết bị di động, vui lòng nhấp vào liên kết này để thay đổi sự chấp thuận hiện tại của bạn (tùy chọn không tham gia này chỉ hoạt động trong trình duyệt và chỉ cho tên miền này).