Chọn ngôn ngữ
Việt Nam
Chọn trang web khác
Trang web hiện tại:
Việt Nam
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web của Các nước Baltic

Hợp đồng mua bán điện không vốn đầu tư ban đầu

Liên hệ ngay với chúng tôi để phân tích sơ bộ tiềm năng quang điện của bạn

địa điểm của chúng tôi

Malaysia

BayWa r.e. Energy Solutions Sdn Bhd.
A 3 07, Connection Commercial
Persiaran IRC 3, IOI Resort City
62502 Putrajaya, Malaysia

Tel.+603 8684 2303
E-mail: energysolutions.apac(at)baywa-re.com

Vietnam

BayWa r.e. Vietnam Co. Ltd.
Unit 1201, 12 Floor, Diamond Plaza Building, 34 Le Duan Boulevard
District 1 Ho Chi Minh city
Vietnam

Tel. +84 28 3622 6895
E-mail: energysolutions.apac(at)baywa-re.com

 

Thailand

BayWa r.e. (Thailand) Co., Ltd.
93/1 GPF, Witthayu Towers, 7 th & 17 th Floor, Witthayu
Road, Lumpini , Pathumwan
10330 Bangkok

Tel. +662 091 2626
E-mail: energysolutions.apac(at)baywa-re.com

Singapore

BayWa r.e. Energy Solutions Pte. Ltd.
109 North Bridge Road, #05 21C,
Funan, Singapore 179097 

 

E-mail: energysolutions.apac(at)baywa-re.com

 

Liên hệ ngay với chúng tôi

Biểu mẫu liên hệ